Werkwijze

Ik ga uit van een  integraal mensbeeld.

De mens is opgebouwd uit een fysieke, emotionele, mentale en spirituele dimensie. 

De oplossing voor jou heb ik zeker niet.
Niemand kent jou zo goed als JIJ zelf. 

Wel kan ik door goed naar jou te luisteren, horen wat jou niet meer opvalt. 

Je zal merken dat ik een andere aanpak heb dan de reguliere manier van werken. 

Het meest voor de hand-liggende zien we zelf vaak niet meer.

Dit omvat zowel het persoonlijke als het transpersoonlijke.

“Transpersoonlijk” is “het persoonlijke overstijgend”.

Dat wil zeggen dat er bij een transpersoonlijke benadering niet alleen gekeken wordt naar de gewone alledaagse problemen, maar dat er ook aandacht is voor de zin en de betekenis van onze ervaringen. Mijn manier van werken is dat ik mij zo goed mogelijk op jou afstem. Vooral op dat wat nu op dit moment belangrijk is om aandacht aan te geven. Je hoeft dus niet je hele levensverhaal te vertellen. We focussen  op die gebieden die er op dit moment toe doen. 

Waardoor we de rationele, emotionele en spirituele aspecten van jou leven met elkaar kunnen verbinden.

Zodat je door inzicht in jou eigenschappen en talenten die je in je zelf waardeert verder kunt gaan in je persoonlijke ontwikkeling. 

De therapie is er op gericht je te leren steviger in je schoenen te staan. 

Door  te begrijpen en om te gaan met belemmerende gedachten, gewoonten en gedrag. Wat invloed heeft op jou eigen leven en de mensen waar je mee omgaat.

Door al onze ervaringen – zowel de positieve als de negatieve – van meerdere kanten te bekijken, kan inzicht worden verkregen in de diepere betekenis ervan.

Dan zijn onze problemen niet alleen maar de lastige situaties waar we vanaf willen maar ook onze mogelijkheden voor groei en ontwikkeling.

Via inzicht in patronen die in het leven zijn ontstaan en die geleid hebben tot de eigen wijze van functioneren komt er opnieuw verbinding met de eigen idealen en authenticiteit. Dit geeft ook inzicht in de eigenschappen die we in onszelf waarderen, en in datgene dat we willen veranderen.

De therapie is gericht op versteviging van de kwaliteiten  die al in jou aanwezig zijn:

 * Het leren omgaan met belemmerende overtuigingen en gedrag, zowel naar jezelf toe als in het contact met anderen.

 * Het doorwerken van blokkades.

 * Waardoor je energie weer kan stromen vanuit je Bron.

Een goede relatie tussen therapeut en cliënt is hierbij van groot belang.

Daarbij maak ik gebruik van Rogeriaans of te wel cliënt gericht counselen.

 Systeemtherapie en Contextuele therapie met behulp van Duplo poppetjes.

Graag werk ik met autobiografisch schrijven, visualisaties, meditatie technieken en inzicht kaarten.

 Methoden die ik als inspiratie bron gebruik. 

Met ondersteuning van het maken van (oliekrijt) tekeningen waardoor het bewustwording proces in gang wordt gezet.

De biotensor is een eenvoudig hulpmiddel dat ik gebruik voor zeer gerichte vragen.

Je bent welkom in mijn praktijk ruimte en Online via Beeldbellen. maar ook tijdens een wandeling in de natuur. 

Of als je dat prettig vindt op ons zeiljachtje.

Wat is Psycho Sociale Analyse?

  • Psychische problemen hebben te maken met uw  beleving over uw gevoelens en gedachten.
  • Sociale problemen hebben te maken de manier waarop jij je verhoud ten opzichte van mensen om je heen. Dat kan  zijn, In je gezin, familie, vriendenkring, werkomgeving en daar buiten.
  • Psychosociale problemen zijn een combinatie van deze twee. 
  • Bij psychosociale problemen ontstaan vaak (lichamelijke) klachten (hoofdpijn, angsten of slecht slapen, minder goed opkomen voor je zelf).

 * Is het lastig voor je, om NEE te zeggen als je NEE voelt?

 * Merk je dat je het lastig vindt om JA te zeggen als je JA voelt?

 * Heb je geleerd dat het niet Okay is om voor Jezelf op te komen?

  • Psychoanalytische therapie helpt je om te begrijpen wat er in jou Innerlijke wereld gebeurt en om je persoonlijk te ontwikkelen tot wie jij werkelijk bent. 
  • Het werkt verhelderend om de achtergrond en de betekenis van de dingen waar je tegen aan loopt, beter te begrijpen. 
  • Samen met mij kun je de achterliggende gevoelens, zoals schaamte, onzekerheid en schuld gevoel, die ontstaan zijn in het verleden ontdekken.
    •  

Zonder dat je, je ervan bewust bent hebben die onderliggende gevoelens een grotere invloed op je huidige denkpatronen en gedrag, in relatie tot je Zelf en Anderen.

Herken je iets in hetgeen je zojuist gelezen hebt?

Dan heb je de eerste stap gezet om je leven te veranderen en te groeien tot wie jij in potentie zijn kunt. 

Daarmee kan ik jou helpen.

Hoe eerder je aan de slag gaat, hoe beter jij je voelt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Open chat
Kan ik iets voor je doen?
Hallo, hoe kan ik je helpen om jou dag beter te maken?