Werkwijze

Ik ga uit van een  integraal mensbeeld, waarin de mens als totaliteit, als een eenheid wordt benaderd. De mens is opgebouwd uit een fysieke, emotionele, mentale en spirituele dimensie.

Dit omvat zowel het persoonlijke als het transpersoonlijke.

“Transpersoonlijk” is “het persoonlijke overstijgend”.

Dat wil zeggen dat er bij een transpersoonlijke benadering niet alleen gekeken wordt naar de gewone alledaagse problemen maar dat er ook aandacht is voor de zin en de betekenis van onze ervaringen. Hierdoor kunnen antwoorden worden gevonden op vragen die zowel voor het hoofd als voor het hart bevredigend zijn zodat we de rationele, emotionele en spirituele aspecten van ons leven met elkaar kunnen verbinden.

Zodat je door inzicht in jou eigenschappen die je in je zelf waardeert, en in datgene dat je wil veranderen. De therapie is er op gericht je te leren steviger in je schoenen te staan en om te gaan met belemmerende gedachten en gedrag, zowel met betrekking tot jezelf als in het contact met anderen.

Door al onze ervaringen – zowel de positieve als de negatieve – van meerdere kanten te bekijken, kan inzicht worden verkregen in de diepere betekenis ervan.

Dan zijn onze problemen niet alleen maar de lastige situaties waar we vanaf willen maar ook onze mogelijkheden voor groei en ontwikkeling.

Via inzicht in patronen die in het leven zijn ontstaan en die geleid hebben tot de eigen wijze van functioneren komt er opnieuw verbinding met de eigen idealen en authenticiteit. Dit geeft ook inzicht in de eigenschappen die we in onszelf waarderen, en in datgene dat we willen veranderen.

De therapie is gericht op versteviging van de kwaliteiten en het leren omgaan met belemmerend gedrag, zowel naar jezelf toe als in het contact met anderen.

Ik wil je helpen met het doorwerken van blokkades in de zin van ervaringen, waardoor je energie weer kan stromen vanuit je Bron.

Een goede relatie tussen therapeut en cliënt is hierbij van groot belang.

Daarbij maak ik gebruik van Rogeriaanse of te wel cliënt gericht counselen.

Graag werk ik met autobiografisch schrijven, visualisaties, meditatie technieken en inzicht kaarten die ik als inspiratie bron gebruik, voor het maken van oliekrijt tekeningen waardoor het bewustwording proces in gang wordt gezet.

De biotensor is een eenvoudig hulpmiddel dat ik gebruik voor zeer gerichte vragen.

Je bent welkom in mijn praktijk ruimte, maar ook tijdens een wandeling in de natuur.

Wat is Psycho Sociale Analyse?

  • Psychische problemen hebben te maken met uw  beleving over uw gevoelens en gedachten.
  • Sociale problemen hebben te maken de manier waarop jij je verhoud ten opzichte van mensen om je heen. Dat kan  zijn, In je gezin, familie, vriendenkring, werkomgeving en daar buiten.
  • Psychosociale problemen zijn een combinatie van deze twee. 
  • Bij psychosociale problemen ontstaan vaak (lichamelijke) klachten (hoofdpijn, angsten of slecht slapen, minder goed opkomen voor je zelf).

Is het lastig voor je, om NEE te zeggen als je NEE voelt?

Merk je dat je het lastig vindt om JA te zeggen als je JA voelt?

Heb je geleerd dat het niet Okay is om voor Jezelf op te komen?

  • Psychoanalytische therapie helpt je om te begrijpen wat er in jou Innerlijke wereld gebeurt en om je persoonlijk te ontwikkelen tot wie jij werkelijk bent. Het werkt verhelderend om de achtergrond en de betekenis van de dingen waar je tegen aan loopt, beter te begrijpen. Samen met mij kun je de achterliggende gevoelens, zoals schaamte, onzekerheid en schuld gevoel, die ontstaan zijn in het verleden ontdekken.
     • Zonder dat je, je ervan bewust bent hebben die onderliggende gevoelens een grotere invloed op je huidige denkpatronen en gedrag, in relatie tot je Zelf en Anderen. Herken je iets in hetgeen je zojuist gelezen hebt?
      Dan heb je de eerste stap gezet om je leven te veranderen en te groeien tot wie jij in potentie zijn kunt.

   Daarmee kan ik jou helpen. Hoe eerder je aan de slag gaat, hoe beter jij je voelt.

    

Bel 0633843543 of mail  bien.sterker@gmail.com gerust voor meer informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *