Wat is Psycho Sociale Analyse?

PsychoSociale 

  • Psychische problemen hebben te maken met uw  beleving over uw gevoelens en gedachten.
  • Sociale problemen hebben te maken de manier waarop jij je verhoud ten opzichte van mensen om je heen. Dat kan  zijn, In je gezin, familie, vriendenkring, werkomgeving en daar buiten.
  • Psychosociale problemen zijn een combinatie van deze twee. 
  • Bij psychosociale problemen ontstaan vaak (lichamelijke) klachten (hoofdpijn, angsten of slecht slapen, minder goed opkomen voor je zelf).

 * Is het lastig voor je, om NEE te zeggen als je NEE voelt?

 * Merk je dat je het lastig vindt om JA te zeggen als je JA voelt?

 * Heb je geleerd dat het niet Okay is om voor Jezelf op te komen?

  • Psychoanalytische therapie helpt je om te begrijpen wat er in jou Innerlijke wereld gebeurt en om je persoonlijk te ontwikkelen tot wie jij werkelijk bent. 
  • Het werkt verhelderend om de achtergrond en de betekenis van de dingen waar je tegen aan loopt, beter te begrijpen. 
  • Samen met mij kun je de achterliggende gevoelens, zoals schaamte, onzekerheid en schuld gevoel, die ontstaan zijn in het verleden ontdekken.

Zonder dat je, je ervan bewust bent hebben die onderliggende gevoelens een grotere invloed op je huidige denkpatronen en gedrag, in relatie tot je Zelf en Anderen.

Herken je iets in hetgeen je zojuist gelezen hebt?

Dan heb je de eerste stap gezet om je leven te veranderen en te groeien tot wie jij in potentie zijn kunt. 

Daarmee kan ik jou helpen. Hoe eerder je aan de slag gaat, hoe beter jij je voelt.

Psycho Analyse
Getekend door Lydia van der Schaaf
Open chat
Kan ik iets voor je doen?
Hallo, hoe kan ik je helpen om jou dag beter te maken?