Voorwaarden om samen te werken

.

VOORWAARDEN

VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN VAN

BIEN STERKER AAN CLIENTEN EN VEPLICHTINGEN WAARAAN BIEN STERKER ZICH NAAR HAAR CLIENTEN TOE GEHOUDEN ACHT

Bien Sterker verplicht zich tot:

 

Het inzetten van al haar professionele kennis, kunde en vaardigheden ten aanzien van het begeleidingsproces; het bieden van een veilige werkplek; het bieden van veiligheid; acceptatie en respect aan de cliënt.

(Niettemin is en blijft de cliënt altijd verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leerproces).

Het bieden van een helder hulpverleningskader.

Dat wil zeggen dat de afspraken en het hulpverlener traject aan het eind word geëvolueerd.

Het nakomen van afspraken:

Indien Bien Sterker, om dringende redenen, een afspraak afzegt, wordt er in overleg met de cliënt op korte termijn een vervangende afspraak gemaakt.

Evt. melden van aanvang en afsluiting van de therapie bij de huisarts en zo nodig met toestemming van de cliënt overleg met of verslaglegging aan eventuele verwijzer. Altijd in overleg met de Cliënt.

Als de cliënt niet tevreden is over de diensten van Bien Sterker, wordt in goed overleg naar een oplossing van de problemen gezocht.

Het hanteren van een eenmalig afgesproken tarief.

Geheimhouding volgens de regels van de wet.

 

 

VOORWAARDEN

VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN VAN

BIEN STERKER AAN CLIENTEN EN VEPLICHTINGEN WAARAAN BIEN STERKER ZICH NAAR HAAR CLIENTEN TOE GEHOUDEN ACHT

Bien Sterker stelt als voorwaarden aan de cliënt:

Het nakomen van afspraken.

Als de cliënt de afspraak afzegt, wordt er in overleg bekeken of er op korte termijn (binnen 1 maand) een vervangende afspraak kan worden gemaakt.

Indien een afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd en er op korte termijn geen vervangende afspraak kan worden gemaakt, dan wordt de oorspronkelijke afspraak alsnog in rekening gebracht.

Een gesprek vangt aan op het afgesproken tijdstip.

Het hulpverlener traject wordt altijd afgesloten met een evaluatie gesprek.

De cliënt geeft uiterlijk één sessie van tevoren aan de hulpverlening te willen sluiten.

De gesprekken worden door middel van een factuur in rekening gebracht.

Voor online sessies gelden dezelfde tarieven.

De betaling binnen 10 dagen ná het ontvangen van de factuur. (eerder mag ook).

Ik ben aangesloten bij de klachten en geschilleninstantie van de coöperatie van de zelfstandige ZorgProffesionals u.a.

De geschilleninstantie is opgesteld conform de wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (WKKGZ) en erkend door het ministerie van VWS.

Ik ben basis lid van de beroepsvereniging LVPW.

 

Open chat
Kan ik iets voor je doen?
Hallo, hoe kan ik je helpen om jou dag beter te maken?