https://embed.email-provider.nl/e/zsuv2y0sdb-tsvp5uiue4.js
Luisteren naar je Bron

Opbouw van een therapietraject

Hiernaast  zie je de opbouw van een traject.
Klik op de titel om de uitleg te laten openen.

De eerste 10 minuten van het intakegesprek is tevens de kennismaking.
Deze 10 minuten zijn gratis.

In 10 minuten is voldoende tijd om te ontdekken of er een klik is tussen ons. 

Therapiesessies worden afgesproken naar behoefte.
Dit kan 1 keer per week zijn of om de week. 

Meld 1 sessie van tevoren als je het therapietraject wilt afsluiten.
We sluiten af met een evaluatiegesprek.

Elk therapietraject wordt standaard afgesloten met een evaluatiegesprek van 1 uur.

Psychosociale therapie

Psychische problemen hebben te maken met je beleving over jouw gevoelens en gedachten.
Sociale problemen hebben te maken de manier waarop jij je verhoud ten opzichte van mensen om je heen. Dat kan zijn, in je gezin, familie, vriendenkring, werkomgeving en daar buiten. 

PsychoSociale problemen zijn een combinatie van deze twee. 
Bij psychosociale problemen ontstaan vaak (lichamelijke) klachten (als hoofdpijn, angsten, slecht slapen, minder goed opkomen voor jezelf).

Als PsychoSociaal therapeut help ik je om te begrijpen wat er in jou Innerlijke wereld gebeurt en om je persoonlijk te ontwikkelen tot wie jij werkelijk bent. 

  • Het werkt verhelderend om de achtergrond en de betekenis van de dingen waar je tegen aan loopt, beter te begrijpen. 
  • Samen met mij kun je de achterliggende gevoelens, zoals schaamte, onzekerheid en schuld gevoel, die ontstaan zijn in het verleden ontdekken.

Zonder dat je je ervan bewust bent, hebben die onderliggende gevoelens een grotere invloed op je huidige denkpatronen en gedrag, in relatie tot jezelf en anderen.

luisteren naar je bron

Ik ben psychosociaal therapeut, coach en levensgenieter.

Mijn passie is in gesprek gaan mét en mij verbinden met ‘de ander’. Met oprechte aandacht voor jou, help ik jou je eigen antwoorden te vinden.
Mijn integrale mensbeeld en complementaire methoden zullen je waarschijnlijk aanspreken als je op zoek bent naar niet-reguliere therapie.

Ik werk zonder wachtlijst.

Bien Sterker therapeut

Methoden

Ik maak gebruik van  ACT Acceptance and Commitment Therapy, EFT Emotionally Focused Therapy  voor Relatie therapie.

Ik werk altijd Rogeriaans oftewel cliëntgericht, systeemtherapie en contextuele therapie met behulp van Duplo en houten poppetjes en emotielandkaart.

Graag maak ik gebruik van  autobiografisch of automatisch schrijven, visualisaties, meditatietechnieken en inzichtkaarten

Ga er maar van uit dat je je soms afvraagt: Wat gaan we nauw weer doen?

Methoden die ik als inspiratie bron gebruik. 
Met ondersteuning van het maken van (oliekrijt) tekeningen waardoor het bewustwording proces in gang wordt gezet. 


De Biotensor is een eenvoudig hulpmiddel dat ik gebruik om zeer gerichte vragen te duiden.

Bij psychosociale problemen ontstaan vaak (lichamelijke) klachten (als hoofdpijn, angsten, slecht slapen, minder goed opkomen voor jezelf).

Integraal mensbeeld

Ik ga uit van een integraal mensbeeld. De mens is opgebouwd uit een fysieke, emotionele, mentale en spirituele dimensie. Je zal merken dat ik een andere aanpak heb dan de ‘reguliere’ manier van werken. 
De oplossing voor jou heb ik zeker niet. Niemand kent jou zo goed als JIJzelfWel kan ik door goed naar jou te luisteren, horen wat jou niet meer opvalt. Het meest voor de hand liggende zien we zelf vaak niet meer.

Dit omvat zowel het persoonlijke als het transpersoonlijke.
‘Transpersoonlijk’ is ‘het persoonlijke overstijgend’. Dat wil zeggen dat er bij een transpersoonlijke benadering niet alleen gekeken wordt naar de gewone alledaagse problemen, maar dat er ook aandacht is voor de zin en de betekenis van onze ervaringen.

Mijn manier van werken is dat ik mij zo goed mogelijk op jou afstem. Vooral op dat wat nu op dit moment belangrijk is om aandacht aan te geven. Je hoeft dus niet je hele levensverhaal te vertellen. We focussen op die gebieden die er op dit moment toe doen. Waardoor we de rationele, emotionele en de spirituele aspecten van jouw leven met elkaar kunnen verbinden.


Zodat je door inzicht in jouw eigenschappen en talenten die je in je zelf waardeert, verder kunt gaan in je persoonlijke ontwikkeling. De therapie is erop gericht je te leren steviger in je schoenen te staan. 

Door te begrijpen en om te gaan met belemmerende gedachten, gewoonten en gedrag. Wat invloed heeft op jou eigen leven en de mensen waar je mee omgaat. Door al onze ervaringen – zowel de positieve als de negatieve – van meerdere kanten te bekijken, kan inzicht worden verkregen in de diepere betekenis ervan.

De invloed van onze opvoeding en de hechtingstijl die jij hebt ontwikkeld in je kinderjaren, zijn medebepalend.

Dan zijn onze problemen niet alleen maar de lastige situaties waar we vanaf willen maar ook onze mogelijkheden voor groei en ontwikkeling.
Via inzicht in patronen die in het leven zijn ontstaan en die geleid hebben tot de eigen wijze van functioneren, komt er opnieuw verbinding met de eigen idealen en authenticiteit. Dit geeft ook inzicht in de eigenschappen die we in onszelf waarderen, en in datgene dat we willen veranderen.

De therapie is gericht op versteviging van de kwaliteiten die al in jou aanwezig zijn:

  • het leren omgaan met belemmerende overtuigingen en gedrag, zowel naar jezelf toe als in het contact met anderen.
  • het doorwerken van blokkades.

Hierdoor kan de energie weer kan stromen vanuit jouw Bron.

Een goede relatie tussen therapeut en cliënt is hierbij van groot belang.

ervaringen van anderen
zet de eerste stap

Contactgegevens

Bien Sterker
Luisteren naar je Bron
06 33 843 543
bien.sterker@gmail.com

KvK-nummer: 58740414

Aangesloten bij o.a.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Social media

Open chat
Kan ik iets voor je doen?
Hallo, hoe kan ik je helpen om jou dag beter te maken?