Luisteren naar je Bron

 

 

Privacyverklaring Bien Sterker – Luisteren naar je Bron

 

Download hier de PDF van de privacyverklaring.

Bedrijfsgegevens

Bien Sterker – Luisteren naar je Bron
Vlietstroom 79
3891 EP Zeewolde
06 33843 543
bien.sterker@gmail.com

KvK nr.: 5874014

Dit is in het kort wat “Bien Sterker – Luisteren naar je Bron” (verder: “Bien Sterker”) met jouw gegevens doet:

 • Bien Sterker respecteert jouw privacy en zorgt ervoor dat alle door jou ingevulde informatie via een beveiligde verbinding verzonden wordt zodat niemand er zomaar bij kan.
 • Bien Sterker vraagt nooit meer informatie dan strikt nodig is om:
 • jouw vraag vanuit het contactformulier te kunnen beantwoorden.
 • telefonisch/via e-mail contact op te nemen voor het beantwoorden van een vraag of het maken van een afspraak.
 • de therapie goed uit te kunnen voeren.
 • je een factuur voor de geleverde therapie te kunnen sturen.
 • je de nieuwsbrief te kunnen sturen als je je hiervoor aangemeld hebt.

Je gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden doorgespeeld aan derde partijen en je zult nooit ongevraagd informatie over andere bedrijven of diensten dan die van Bien Sterker ontvangen.

—————————————————————————————————————————————————–

 1. Verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website (https://www.biensterker-luisterennaarjebron.nl/) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

2. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

 Wat zijn cookies

Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval https://www.biensterker-luisterennaarjebron.nl/)  wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Social Media

De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de Privacy Verklaringen van de door Bien Sterker gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Nieuwsbrief

Wanneer jij je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief van Bien Sterker, dan worden hier ook cookies voor gebruikt. Voor het versturen van de nieuwsbrief en het e-book maakt Bien Sterker gebruik van LaPosta. Meer informatie over de cookies van LaPosta kun je vinden in hun privacybeleid. 

Uitschakelen en verwijderen

Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dat de help-functie van de browser.

3. Social Media Kanalen

Bien Sterker maakt op de website gebruik van het social mediakanaal Facebook. Om het voor de bezoeker zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Bien Sterker gebruik van een tegel in de footer van de website. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kan je de privacyverklaring van de social mediakanalen bekijken.

4. Privacy algemeen

Biens Sterker verzamelt en verwerkt bijzondere persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, zijn verstrekt.

5. Verzamelde informatie

Bien Sterker slaat vanwege verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie we van jou bewaren en waarvoor.

Contactformulier

Via het contactformulier kun je vragen stellen. Je wordt gevraagd jouw naam en e-mailadres in te vullen, en natuurlijk je vraag. Op deze manier weten we van wie de vraag afkomstig is en kunnen we je vraag beantwoorden via de mail. Wanneer jij je telefoonnummer invult, kan het ook zijn dat we telefonisch contact met je opnemen. Je bent niet verplicht om je telefoonnummer te geven. 

Aanmelden voor therapie

Als je gebruik maakt van het contactformulier bij het aanmelden voor/informatie aanvragen over therapie, wordt dit formulier verstuurd via LaPosta. Meer informatie van LaPosta kun je vinden in hun privacybeleid. Jouw gegevens worden verder nergens anders voor gebruikt. 

Therapie leveren

Voor het leveren van therapie hebben we de volgende gegevens nodig:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • BSN-nummer (indien je in aanmerking wil komen voor vergoeding)
 • adresgegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer; mocht er iets aan de hand zijn, kunnen we snel contact met je opnemen.

Ook worden de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou verwerkt:

 • gezondheid.

Informatie/aantekening tijdens therapiesessies

Na de therapiesessies worden er aantekeningen gemaakt worden, zodat de therapie zo goed mogelijk uitgevoerd kan worden. Jouw dossier mag je inzien als je dat wil. 

Evaluatie therapie

De afsluitende sessie is een evaluatiegesprek. Hierbij krijg je ook het verzoek een recensie te schrijven (om te gebruiken op de website van Bien Sterker, social media en Google reviews). Hierbij kan je aangeven of je dit anoniem wil doen of dat jouw naam hierbij vermeld mag worden.

Betalen

Voor de betaling van onze diensten ontvang je een factuur via de mail. Deze kan je zelf overboeken. Als je betaald hebt, zien wij jouw bankrekeningnummer in onze bankgegevens.   

Boekhouding

Bien Sterker is verplicht een boekhouding bijhouden. Hiervoor gebruikt Bien Sterker de volgende dienstern:

 • het boekhoudprogramma e-Boekhouden
 • cliëntadministratie programma MijnDiad.

Hierdoor zijn jouw NAW-gegevens bekend bij deze partijen. Daarom heeft Bien Sterker een Verwerkersovereenkomst afgesloten met hen. 

Systemen

Voor de verwerking van gegevens en het uitveren van diensten maakt Bien Sterker gebruik van de volgende systemen:

 • e-Boekhouden – boekhouding
 • Online programma voor dossiervorming en facturatie MijnDiad
 • Gmail – agenda voor cliëntafspraken
 • OneDrive. 

Kinderen

Gegevens van kinderen worden alleen opgeslagen wanneer wij hiervoor toestemming hebben van de ouder(s) of verzorger(s). Zonder deze toestemming zullen wij nooit gegevens van kinderen verwerken.

Nieuwsbrief

Je krijgt van Bien Sterker alleen een nieuwsbrief als jij je hiervoor expliciet hebt ingeschreven. Voor het verspreiden van de nieuwsbrief wordt LaPosta gebruikt. Hierdoor zijn jouw gegevens (naam en e-mailadres) ook bij hen bekend, daarom is er een Verwerkersovereenkomst met LaPosta gesloten. Wil jij je uitschrijven voor de nieuwsbrief? Dat kan op ieder moment d.m.v. de uitschrijflink onderaan de mails.

6. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet Bien Sterker een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor ons zijn:

 • De gegevens e-mailadres, telefoonnummer en adres, geboortedatum en geslacht zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de therapie.
 • BSN-nummer als je in aanmerking wil komen voor vergoeding van de therapie.
 • De NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet.
 • Voor het toesturen van de nieuwsbrief vragen wij expliciet toestemming aan jou. Deze toestemming kun je altijd en op ieder moment zelf intrekken. Ook wanneer het kinderen betreft, zullen wij expliciet toestemming vragen.

Zonder naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer en geboortedatum kan Bien Sterker géén diensten leveren. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken, kunnen we je niet verder helpen. Er zullen dan geen intakegesprek en verdere sessies ingepland worden.
Wil je wel verder geholpen worden? Dan ben je verplicht deze gegevens te verstrekken.

7. Delen met anderen

Bien Sterker verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Bien Sterker, sluit Bien Sterker een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, zoals zij dat zelf doet. Bien Sterker blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

8. Hoe lang we gegevens bewaren

Bien Sterker bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn: 

 • De gegevens die nodig zijn worden, na afronding van de therapie, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving.
 • Alle overige gegegevens, die niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht worden zes maanden na afronding van de therapie verwijderd.
 • Jouw dossier blijft in MijnDiad 20 jaar bewaard zoals wettelijk bepaald is.
 • Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens na maximaal 3 maanden verwijderd uit LaPosta.  

9. Jouw rechten

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Bien Sterker heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via bien.sterker@gmail.com. 

10. Beveiliging van gegevens

Bien Sterker neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bien.sterker@gmail.com.

11. Klacht

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Open chat
Kan ik iets voor je doen?
Hallo, hoe kan ik je helpen om jou dag beter te maken?