Verbinden met…

Whatsapp Envelope Angst is een normale emotie die ons helpt in gevaarlijke situaties.  Waardoor we extra alert zijn om onszelf te beschermen. Wat ons nu overkomt in deze corona-periode is best wel overweldigend. Omdat we voortdurend extra alert zijn doordat we ons bezorgd en angstig voelen. Vooral angst en onzekerheid lijken de boventoon te voeren.  Langzamerhand […]

Liefde voor jezelf voelen

Whatsapp Envelope Dan bedoel ik liefde voelen voor jouw authentieke zelf. Zoals jij was toen je nog een baby was.  Als baby neem je waar wat er om je heen gebeurd en VOELDE je vooral. Maar interpreteerde je ook wat er om je heen gebeurde. Omdat je als baby volledig bent overgeleverd en afhankelijk van […]